EXTRA ONDERSTEUNING

MAATSCHAPPELIJK WERK

Bewust weer in balans tussen draaglast en draagkracht.

VRAAG ONS NAAR DE MOGELIJKHEDEN

ONDERSTEUNING

COACHING PARADIGMA

Van goed naar beter, realiseer dromen, talenten en ambities.

VRAAG ONS NAAR DE MOGELIJKHEDEN

CONFLICTBEMIDDELING

Mediation

Samen op weg naar een goede en bevredigende oplossing n.a.v een conflict.

VRAAG HIER NAAR DE MOGELIJKHEDEN

STICHTING PARADIGMA

Onze missie: Wij helpen mensen zelf oplossingen te vinden voor hun problemen zodat zij weer controle krijgen over hun eigen leven.

Stichting Paradigma biedt eerstelijns psychosociale hulp, coaching en mediation.

De primaire doelstelling van Pardigma is het bevorderen van participatie, autonomie en zelfredzaamheid van mensen binnen hun eigen sociale en maatschappelijke
leefwereld zodat zij in onze samenleving tot hun recht komen als burger en als mens.

Onze missie:
Wij helpen mensen zelf oplossingen te vinden voor hun problemen zodat zij weer controle krijgen over hun eigen leven.
De visie:
mensen zijn unieke wezens met een vrije wil en zelfbewustzijn die hen in staat stelt verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen levensomstandigheden.
In onze visie is het gedrag van mensen daarom afhankelijk van hun besluiten, niet van hun omstandigheden.
De werkwijze:
onze dienstverlening is gericht op het verbeteren van het sociaal functioneren van personen, zowel door met de cliënt zelf te werken als door te werken met de omgeving van de cliënt.

GREEP UIT ONS BLOG

Maak het uzelf makkelijk en maak online een afspraak

Wij helpen mensen zelf oplossingen te vinden voor hun problemen zodat zij weer controle krijgen over hun eigen leven.